GRONOS

GRONOS is een belangrijk programma om je aan- en afwezigheid op school te registreren. Registratie van je aanwezigheid is noodzakelijk voor:

-    vaststellen van gemiste lessen (ongeoorloofd verzuim)

-    aanvragen van bijzonder verlof of ziekmelding (geoorloofd verzuim)

-    informatie voor de onderwijsinspectie

-    informatie voor de leerplichtambtenaar

 

in bij gaande link vind je een checklist en een doorverwijzijng naar een YOU TUBE filmpje waarin je wordt uigelegd hoe GRONOS werkt.

Instructie aan student over Gronos.docx (23,2 kB)