Docentenhoek

Aanmeldfomulier DUGOUT Apeldoorn

Go-No Go formulier

GO formulier juli 2014.docx (841993)

Ongeoorloofd verzuim:

Onderstaand de meldprocedure afwezige studenten ingaan maart 2012

Meldprocedure Aventus 2013-januari.pdf (506,9 kB)

 

Helaas moet de leertrajectbegeleider soms de leerplichtambtenaar melden dat je teveel ongeoorloofd verzuim hebt. Zij doen melding met het volgende formulier

meldingongeoorloofdverzuim.doc (42 kB)

 

Overzicht lessen 2012-2013 BOL

Opleidingsoverzicht BOL  niv 4 2011 versie 19-06-2012.docx (41,3 kB)

Uitzending gemist

Uitzending gemist.docx (19,6 kB)

 

Werkmodellen::

Op deze website vind je uitgebreide documentatie over het het opzetten van lessen, behandling- en zorgplannen, smart formuleringen etc. Een aanrader om eens even een kijkje op de site te nemen

https://www.factor-e.nl/saw/index.php/gebruiker/saw/leerpakketen/96/147.html

 

Reflecteren:

Reflecteren is een krachtig instrument om het effect van leerprocessen en veranderprocessen (sterk) te vergroten.

De site 'Reflecteren' geeft met behulp van artikelen en tools ondersteuning aan het proces van effectief reflecteren
 

https://www.gertjanschop.com/reflectie/index.html
 

 Steunpunt Taal en Rekenen

Ter ondersteuning van studenten bij Taal en Rekenvaardigheden is het steunpunt STER in het leven geroepen.

Docenten kunnen studenten opgeven met voor deze ondersteuning met bijgaand formulier .
(eerst inloggen daarna verschijnt automatisch formulier. 

Aanmeldingsformulier steunpunt taal en rekenen 2011 (2)

 

Procedure examinering 2010-2011

Een nelangrijk onderdeel van je opleiding is het afleggen van examens. Hoe dat in zijn werk gaat kun je in onderstaande lezen:

MMZ Formatieve toetsing kd 2010-2011 versie 13 03 2012.docx (196,7 kB)

Huur laptop voor 1e jaars studenten

Regeling laptop voor studenten met een financieel probleem def.docx (17,1 kB)

Mentoring intake formulier

mentoring intake formulier.doc (85 kB)

 

Nog te verkrijgen verklaring V.O.G. bij start opleiding

Aanvulling bij VOG.doc (38 kB)

 

Blanco gespreksformulier LTB, student en ouders/ verzorgers

Gesprek en afspraken formulier student.docx (35,6 kB)

 

Blanco gespreksformulier LTB en werkbegeleider instellingen

Gesprek en afspraken formulier student en werkbegeleider.docx (36,3 kB)

 

Aanvraag plaatsing in-doorstroom

Aanmeldformulier InDoorKlas.docx (35,1 kB)

 

Mutatieformulier studenten

Mutatieformulier studentgegevens versie 1 14(1).rtf (3,3 MB)

 

Diverse werkvormen sociale vaardigheden

https://www.werkvormen.info/werkvorm/

https://www.werkvormen.info/werkvorm/doe-het-eens-fout