Cliënt en omgeving BOL

Om bij de opdrachten te komen van de 3e en 4e periode. Het betreft de thema's 9 t/m 24:

 Klik op: clientenomgeving9tm24reserve.docx (88,9 kB)

Bijlagen / opdrachten/ extra lesstof bij de thema's
 

Studiewijzer Ontwikkelingspsychologie

                      Studiewijzer p1 11-12- periode 1.docx (52,1 kB)

                      Toets ontwikkelingspsychologie.docx (16,4 kB)
                     
 Toets ontwikkelingspsychologie 2.docx (164,8 kB)

                    

                     

Thema 02     Ontwikkelingspsychologie en pedagogiek

                      Ontwikkelingspsychologie.pdf (3 MB)
                    
  Workshop 1 Ontwikkelingspsychologie.ppt (3 MB)

                  Opdracht stromingen in de ontwikkelingspsychologie.docx (40,8 kB)

                      
Thema 03    De baby
                     De baby---------.pptx (107,8 kB)


Thema 04     De peuter

                      Workshop 4 PEUTER deel 1.ppt (2,6 MB)

                      Workshop 5 PEUTER deel 2.ppt (2,8 MB)

                      opdr 3 De koppige peuter.docx (12,8 kB)

                     


Thema 05    Het basisschoolkind (kleuter, jonge- en oudere schoolkind

                     Workshop 6 KLEUTER deel 1.ppt (3,7 MB)

                     Workshop 7 KLEUTER deel 2.ppt (2,1 MB)

                     Workshop 8 JONGE SCHOOLKIND.ppt (3 MB)

                     Workshop kleuter.docx (94 kB)

                    
Thema 06    De puber

                    
Thema 07    De adolescent
Thema 08    De volwassenen

 

Thema 13    Mensen met een zintuiglijke beperking

                    Lesopzet thema 13 Mensen met een zintuiglijke beperking.docx (67,3 kB)                    

 

Thema 14   Mensen met een verstandelijke beperking   

                    Timmers Huigens.pptx (974,7 kB)

                    Kleding voor Kim.docx (96,8 kB)

Thema 15    Mensen met een meervoudige beperking

 

Thema 16    Pervasieve ontwikkelingsstoornissen

                     Studievragen en opdrachten thema 16 Pervasieve ontwikkelingsstornissen.docx (35,7 kB)

Thema 17    Gedragsproblematiek

                     Studievragen en opdrachten thema 17 Gedragsproblematiek.docx (41,6 kB)

Thema 18      Psychische problemen

                      Studievragen en opdrachten thema 18 Psychische problemen.docx (52,2 kB)

Thema 24        Mensen met een justitiële maatregel

                       Justitiële maatregelen (1).pptx (217200)