Kwaliteit in de zorgverlening

Als men aan honderd verschillende mensen vraagt wat zij onder kwaliteit verstaan, dan zullen ook honderd verschillende antwoorden worden gegeven. Kwaliteit is namelijk een begrip dat zich niet gemakkelijk laat definiëren. Toch kan men er pas op een zinvolle manier over kwaliteit gesproken worden als iedereen daar een zelfde beeld bij heeft. Bij kwaliteitstoetsing is het belangrijk dat een ieder vanuit dezlefde gedachte over kwaliteit denkt. Meer weten, klik op:

Kwaliteit in de zorgverlening.pptx (173,4 kB)

Kwaliteit KDV Den Haag.doc (91 kB)