Uit het boek Gehandicaptenzorg SAW worden de onderstaande 3 thema's behandeld om de studenten voor te bereiden op het kunnen schrijven van begeleidings- ondersteunings en de daaruit voortvloeiende activiteitenplannen. Tevens hebben de thema's als doel om de studenten te ondersteunen bij het schrijven van begeleidingsplannen en activiteitenplannen voor proeve C, werkproces 1.1/1.2/1.3

Kernbegrippen in deze thema's zijn:

- visie
- diagnostiek
-  begeleidingsmethodiek

Het betreft de thema's

1.       Het opstellen van een ondersteuningsplan

2.       Coördineren van begeleiding en ondersteuning
16.     Begeleidingsmethoden