Werkproces 1.3 Specifeert het begeleidingsplan tot een activiteitenplan

 
Op basis van het werkplan stelt de persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen samen met de cliënt een activiteitenplan op. De medewerker gaat met de cliënt na met welke activiteiten de cliënt gaat werken aan de doelstellingen uit het werkplan. De medewerker raadpleegt collega’s en eventueel deskundigen over de specifieke invulling van het activiteitenplan voor de betreffende cliënt. Op basis van de wensen van de cliënt, zijn werkplan en de aandachtspunten van de collega’s werkt ze het werkplan uit tot een activiteitenplan.