Werkproces 1.2 Schrijft een plan van aanpak

 
De persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg analyseert de verzamelde informatie over de cliënt en selecteert de relevante informatie. Ze consulteert collega’s over mogelijke begeleidingsdoelen en –methodieken. Op basis van de verkregen informatie formuleert ze doelstellingen voor de begeleiding. Zij stelt samen met de cliënt doelen voor de begeleiding vast. Samen met de cliënt bedenkt en kiest ze de soort activiteiten en de vorm van begeleiding die bijdraagt aan het bereiken van de doelstellingen. Met deze informatie schrijft de medewerker het ondersteuningsplan overeenkomstig de werkwijze in de organisatie. De persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg legt het ondersteuningsplan voor aan de cliënt om instemming te verkrijgen voor dit plan. Ze licht het plan toe en motiveert gemaakte keuzes. De medewerker stelt in overleg met de cliënt het plan eventueel bij. Vervolgens legt de medewerker het ondersteuningsplan ter vaststelling voor aan het multidisciplinair team. Ze licht het plan toe en motiveert gemaakte keuzes. Indien nodig past de persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg het ondersteuningsplan nog enigszins aan en legt het dan opnieuw ter accordering voor aan het team.